Hop til indhold
Højesteret

SKAT var i utilregnelig uvidenhed 
08-10-2014 

Sag 279/2013
 

Kendelse afsagt den 8. oktober 2014  


A
mod
SKAT


SKAT var i utilregnelig uvidenhed om skyldners opholdssted i USA

A udrejste i 2008 til USA for at studere. A meldte flytning til kommunen, men registrerede ikke sin adresse i USA i det centrale personregister (CPR). SKAT havde forud for As udrejse fremsendt forslag til ændring af As skatteansættelse for 2006 og 2007. A reagerede ikke herpå. SKAT’s senere agterskrivelser og afgørelser blev ikke sendt til A, da SKAT ikke havde oplysningerne om As adresse i USA. A indrejste i 2012 i Danmarks og blev registreret i CPR-registeret med adresse i Danmark. SKAT anmodede efterfølgende fogedretten om, at gennemføre en udlægsforretning. A gjorde i fogedretten gældende, at SKAT’s fordringer var forældede.

Højesteret kom frem til, at SKAT ved årlige opslag i CPR-registret havde udfoldet rimelige bestræbelser på at tilvejebringe oplysninger om As opholdssted, således at SKAT’s krav var udskudt, mens A havde ophold i USA.


 Læs hele kendelsen 

Til top Sidst opdateret: 10-10-2014 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk