Hop til indhold
Højesteret

SKATs pålæg til fagforening var lovlige 
26-04-2017 

Sag 255/2016
 

Dom afsagt den 26. april 2017

 

HK Danmark
mod
Skatteministeriet

 

SKAT var berettiget til at pålægge HK Danmark at undlade at indberette pensionisters kontingentindbetalinger, der ikke var fradragsberettiget

Sagen angik efterprøvelse af lovligheden af to pålæg fra SKAT til HK Danmark. HK Danmark var for det første blevet pålagt at undersøge relevante forhold hos det enkelte medlem, så indberetningspligten efter skattekontrollovens § 8 T kunne opfyldes korrekt og for det andet at undlade at foretage indberetning til SKAT af kontingentindbetalinger fra pensionistmedlemmer, som ikke var pensionerede tjenestemænd.

Højesteret fastslog, at skattekontrollovens § 8 T må forstås på den måde, at indberetningspligten kun omfatter kontingentindbetalinger, der er fradragsberettiget efter ligningslovens § 13, og at vedkommende faglige forening derfor har pligt til at undlade at indberette indbetalinger, der ikke er fradragsberettiget efter denne bestemmelse. 

Spørgsmålet var herefter, om kontingentindbetalinger til HK Danmark fra pensionistmedlemmer, der havde forladt arbejdsmarkedet på grund af alder, og som ikke var pensionerede tjenestemænd, er fradragsberettiget efter ligningslovens § 13. Højesteret fastslog, at disse kontingentindbetalinger ikke er fradragsberettiget efter ligningslovens § 13. SKAT havde derfor været berettiget til at pålægge HK Danmark at undlade at indberette de pågældende indbetalinger.

Landsretten var nået til det samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk