Hop til indhold
Højesteret

SINE (sikkerhedsnet) 
11-02-2015 

Sag 110/2013
 

Dom afsagt den 11. februar 2015 

 

Hans Damm Research A/S
mod
Erhvervsstyrelsen (tidligere IT- og Telestyrelsen),
Moderniseringsstyrelsen (tidligere Økonomistyrelsen)
og
Forsvarsministeriet

 

Myndigheder var ikke erstatningsansvarlige for udgifter til udbygning af radionet

IT- og Telestyrelsen udstedte i 2001 to tilladelser baseret på TETRA-teknologi til at etablere og drive radionet. Den ene tilladelse angik særligt nød- og beredskabskommunikation (nød- og beredskabsbåndet), og den anden tilladelse angik særligt andre områder (civilbåndet). Hver af tilladelsesindehaverne havde ret til at konkurrere om kunder i begge bånd. Et datterselskab til Hans Damm Research A/S erhvervede i 2003 tilladelsen til civilbåndet.

Økonomistyrelsen udbød i 2006 en kontrakt om et landsdækkende radionet (SINE), som skulle benyttes af samtlige beredskabsmyndigheder inden for stat, regioner og kommuner vedrørende nød- og beredskabskommunikation. Et andet datterselskab til Hans Damm Research deltog i udbuddet, men fik ikke tildelt kontrakten. Kommuner og regioner blev i 2007 ved en lov (tilslutningsloven) pålagt at anvende radionettet SINE.

Sagens hovedspørgsmål var, om myndighederne på grund af tilslutningsloven og/eller SINE-udbuddet var erstatningsansvarlige for de udgifter, som Hans Damm Research havde afholdt i forbindelse med udbygning af et radionet i henhold til tilladelsen fra 2001 som følge af, at SINE fjernede mulighederne for Hans Dam Research for konkurrence med hensyn til nød- og beredskabskunder.

Højesterets flertal fastslog, at myndighederne ikke var erstatningsansvarlige. Flertallet udtalte, at 2001-tilladelsen hverken indebar en ret til et vist kundegrundlag eller nogen begrænsning af statens handlemuligheder som kunde. Tilladelsen indebar således ikke nogen begrænsning i muligheden for, at alle de statslige beredskabsmyndigheder kunne blive kunder i et fælles net sammen med andre kunder med tilknytning til det samlede beredskab.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

 

 

  

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk