Hop til indhold
Højesteret

Søgsmålsret i sagen om Danmarks tiltrædelse af Lissabon-traktaten 
11-01-2011 

Sag 336/2009

Dom afsagt den 11. januar 2011.

Niels Hausgaard m.fl.
mod
Statsministeren og
Udenrigsministeren

Biintervenient til støtte for appellanterne: Folkeafstemningskomité 2010

Søgsmålsret i sagen om Danmarks tiltrædelse af Lissabon-traktaten

Ved en ændring af loven om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union blev Lissabon-traktaten medtaget i traktatgrundlaget.

En række borgere anlagde sag mod statsministeren og udenrigsministeren og anførte, at ændringsloven var vedtaget i strid med grundlovens § 20, idet den foreskrevne procedure efter denne bestemmelse for vedtagelse ikke var fulgt.

Statsministeren og udenrigsministeren anførte, at appellanterne ikke havde retlig interesse i at få dette spørgsmål prøvet ved domstolene.

Landsretten behandlede spørgsmålet om retlig interesse i sagen særskilt og bestemte, at sagen skulle afvises.

Højesteret fastslog, at appellanterne har fornøden retlig interesse i sagen og hjemviste sagen til realitetsbehandling ved landsretten.

Højesteret ændrede dermed landsrettens afgørelse.   

Der henvises til pressemeddelelse med Højesterets begrundelse.

Læs hele dommen

Læs pressemeddelelsen

 

Til top Sidst opdateret: 11-01-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk