Hop til indhold
Højesteret

Rykkergebyr 
29-06-2017 

Sag 21/2017
 

Kendelse afsagt den 27. juni 2017   

 

Koch Biler A/S
mod
A


Ikke adgang til at kræve rykkergebyr efter fordringen er taget til inkasso

Sagen angik, om en kreditor kunne kræve rykkergebyr for rykkerskrivelser, som blev sendt i anledning af skyldners misligholdelse af en afdragsordning, der var indgået efter etablering af tvangsfuldbyrdel­sesgrundlag.

Højesteret fastslog, at rentelovens § 9 b ikke kunne danne grundlag for, at der, efter at fordringen er taget til inkasso, og et inkassosalær er fastsat, som yderligere sagsomkostninger kan tilskrives senere rykkergebyrer, herunder gebyrer for rykkerskrivelser vedrørende en afdragsordning, der er indgået efter etableringen af tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget. 

Landsretten var nået til samme resultat. 

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk