Hop til indhold
Højesteret

Rolex-sagen 
15-05-2014 

Sag 361/2011
 

Dom afsagt den 15. maj 2014.

 

Martin Blomqvist
mod
Rolex S.A.
og
Manufacture des Montres Rolex S.A.

 

Kinesisk internetbutik havde krænket Rolex’ rettigheder ved salg af en kopi af et Rolex-ur til en forbruger i Danmark. Forbrugeren skulle anerkende, at tilbageholdelse og destruktion af uret var lovlig.

En dansk forbruger købte i 2010 en kopi af et Rolex-ur via en kinesisk internetbutiks hjemmeside. Uret blev tilbageholdt af de danske toldmyndigheder, og sagen angik, om forbrugeren skulle anerkende, at tilbageholdelsen var lovlig, og at uret kunne destrueres uden erstatning til forbrugeren.

Det originale Rolex-ur er beskyttet af ophavsret og af Rolex’ varemærkerettigheder. Det var under sagen ubestridt, at forbrugeren havde købt kopien af Rolex-uret til privat brug, og at han ikke havde krænket Rolex’ ophavsrettigheder eller varemærkerettigheder. Spørgsmålet var herefter, om den kinesiske internetbutik havde krænket Rolex’ ophavs- og varemærkerettigheder i Danmark, således at der kunne ske tilbageholdelse og destruktion af uret i overensstemmelse med toldforordningens bestemmelser.

I forlængelse af hovedforhandlingen den 4. september 2012 besluttede Højesteret at forelægge EU-Domstolen præjudicielle spørgsmål om fortolkning af toldforordningen og EU’s varemærke- og ophavsretslovgivning.

I overensstemmelse med EU-Domstolens besvarelse ved dom af 6. februar 2014 af de præjudicielle spørgsmål fastslog Højesteret, at på det tidspunkt, hvor kopien af Rolex-uret kom ind på dansk område, blev Rolex som ophavsrets- og varemærkeindehaver omfattet af den beskyttelse, som følger af toldforordningen. Den kinesiske internetbutik havde dermed i Danmark krænket Rolex’ ophavsret og varemærkeret. Som følge heraf var tilbageholdelsen af uret lovlig, og der kunne ske destruktion af uret uden erstatning til forbrugeren.

Sø- og Handelsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk