Hop til indhold
Højesteret

Roj TV 
19-07-2013 

Sag 175/2013
 

Beslutning truffet den 19. juli 2013

Anklagemyndigheden
mod
Roj TV A/S
og
Mesopotamia Broadcast A/S METV

Ansøgning om anketilladelse ikke tillagt opsættende virkning i forhold til fuldbyrdelsen af landsrettens dom

Ved Østre Landsrets ankedom af 3. juli 2013 blev ROJ TV A/S og Mesopotamia Broadcast A/S METV hver især straffet med 50 dagbøder á 100.000 kr. og frakendt retten til at udsende tv på baggrund af Radio- og tv-nævnets registrering af 9. december 2003.

Roj TV A/S og Mesopotamia Broadcast A/S METV har ansøgt Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at indbringe landsrettens dom for Højesteret. Roj TV A/S og Mesopotamia Broadcast A/S METV har samtidig anmodet Højesteret om at tillægge ansøgningen opsættende virkning i forhold til fuldbyrdelsen af landsrettens dom.

Højesteret besluttede, at der ikke var grundlag for at imødekomme anmodnin­gen.

  Læs hele beslutningen

 

Til top Sidst opdateret: 19-07-2013 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk