Hop til indhold
Højesteret

Revisor pålagt at udlevere selskabsoplysninger 
14-01-2015 

Sag 130/2014
 

Kendelse afsagt 12. januar 2015   

 

Anklagemyndigheden
mod
T Holding A/S

 

Højesteret pålagde revisor at udlevere oplysninger til anklagemyndigheden om selskab, hvori der i forbindelse med en straffesag var beslaglagt en større aktiepost. 

A er dømt for skatteunddragelse. Under straffesagen blev bl.a. A’s aktier i T Holding A/S beslaglagt. I kendelsen om beslaglæggelsen er aktierne beskrevet som:

”A’s aktier i T Holding … i det omfang den samlede værdi af de aktiver, anklagemyndigheden beslaglægger hos A, ikke overstiger 45 mio. kr.”.

Anklagemyndigheden ville, efter den endelige dom i sagen, indlede processen vedrørende salg af aktierne. I den forbindelse anmodede anklagemyndigheden T Holding om samtykke til at selskabets revisor udleverede en række oplysninger, som skulle medvirke til at belyse størrelsen og værdien af aktieposten. Da T Holding ikke ville give dette samtykke, anmodede anklagemyndigheden retten om at pålægge revisoren at udlevere forskelligt selskabsrelateret materiale.

Højesteret fastslog indledningsvis, at beslaglæggelsens genstand, aktierne, var tilstrækkeligt beskrevet. Det forhold, at aktiepostens nominelle størrelse ikke var angivet, kunne ikke føre til, at beslaglæggelsen af aktierne var uden retsvirkning.

Derefter fastslog Højesteret, at der var hjemmel i retsplejeloven til ved edition at indhente supplerende oplysninger om et allerede beslaglagt aktiv også efter dommen i straffesagen. Betingelserne for at pålægge revisoren at udlevere det ønskede materiale var derfor opfyldt.

Højesteret nåede dermed til samme resultat som landsretten.

Læs hele kendelsen

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk