Hop til indhold
Højesteret

Ret til registrering og brug af navnet Broadcom 
25-03-2010 

Sag 96/2006

 

Dom afsagt den 25. marts 2010.


Broadcom ApS (tidligere BC Drift ApS)
og
Broadcom Bolignet ApS
mod
Broadcom Corporation


Ret til registrering og brug af navnet Broadcom

BC Drift ApS blev stiftet den 1. januar 2004, og den 20. april 2004 blev Broadcom ApS regi­streret som binavn, hvilket i dag er selskabets hovednavn. Broadcom ApS’ formål er at yde service og rådgivning inden for telekommunikation, og selskabet fik i 2004 registreret Broad­com som varemærke i klasse 38, telekommunikation. Selskabet udbyder data-, internet- og teletjenester til erhverv og private. Den 1. juni 2004 stiftede Broadcom ApS et nyt selskab med navnet Broadcom Bolignet ApS, som også udbyder bredbåndstjenester, herunder internet og telefoni. Broadcom ApS anvender Broadcom som forretningskendetegn i form af vare­mærke, selskabsnavn og domænenavn.

Det amerikanske selskab Broadcom Corporation, der i 1999 fik registreret ordet Broadcom som EF-varemærke i klasse 9 og 42, hvilket omfatter bl.a. salg og service inden for compu­terhardware, computernetværk og internettet, anlagde sag mod de to danske selskaber med påstand om, at de ikke måtte registrere og gøre brug af ordet Broadcom som forretningsken­detegn, og med påstand om vederlag og erstatning for uberettiget brug af navnet.

Højesteret udtalte, at Broadcom ApS’ forretningskendetegn, Broadcom, var identisk med Broadcom Corporations EF-varemærke, ligesom der var en høj grad af lighed mellem Broad­com Bolignet ApS’ forretningsken­detegn, Broadcom Bolignet, og Broad­com Corporations vare­mærke. Højesteret lagde efter bevisførelsen desuden til grund, at Broad­com ApS’ og Broadcom Bolignet ApS’ forretningsområ­der og kundekredse i væsentligt omfang adskiller sig fra Broadcom Corporations, men at Broadcom Corporations varemærke var registreret for produkter og tjenesteydelse, som måtte anses for komplementære til, og som havde en betyde­lig lighed med Broad­com ApS’ og Broadcom Bolignet ApS’ tjenesteydelser. Højesteret lagde i den forbindelse også vægt på, at der generelt er sket en brancheglidning mellem tele­kommunikati­onsvirk­somhed og virk­somhed med salg og service af computer­hardware og -software.

Højesteret fandt, at Broadcom A/S’ og Broadcom Bolignet ApS’ brug af varemærket Broad­com kunne forbydes efter EF-varemærkefor­ordningens artikel 9. De to selskaber blev derfor pålagt at slette selskabsnavnene Broadcom ApS og Broadcom Bolignet ApS samt domæne­navnet broadcom.dk, ligesom selskaberne blev pålagt at betale et vederlag på henholdsvis 100.000 kr. og 25.000 kr. i overensstemmelse med varemærkelovens § 43.

Højesteret stadfæstede dermed Sø- og Handelsrettens afgørelse, dog havde Sø- og Handels­retten ikke tilkendt vederlag.

  Læs hele dommen 

 

Til top Sidst opdateret: 25-03-2010 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk