Hop til indhold
Højesteret

Ret til pantebreve 
04-02-2015 

Sag 162/2014
 

Dom afsagt den 4. februar 2015

 

Dantil Pantebrevsinvest ApS
mod
Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs

 

Konkursbo havde opnået ikke ret til syv pantebreve, som det konkursramte selskab havde solgt til et andet selskab inden konkursen

Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S solgte den 1. juli 2010 syv pantebreve i en fast ejendom til Dantil Pantebrevsinvest ApS. Salget af pantebrevene blev ikke tinglyst. Finansselskabet blev erklæret konkurs den 12. juli 2011.

Spørgsmålene i sagen var, om konkursboet har opnået ret til pantebrevene, og hvis dette ikke var tilfældet, om Dantil havde betalt den aftalte købesum på 583.129 kr.

Højesteret fastslog, at salget af pantebrevene til Dantil ikke var beskyttet, da salget ikke var blevet tinglyst på den pantsatte ejendom. Konkursboet opfyldte imidlertid ikke betingelserne for at fortrænge Dantils ret til pantebrevene, idet meddelelse om konkursen heller ikke var blevet tinglyst på den pantsatte ejendom. Da Dantils ret til pantebrevene var stiftet før konkursboets ret, havde Dantil ejendomsretten til pantebrevene og havde ikke pligt til at udlevere dem til konkursboet.

Højesteret fandt det endvidere tilstrækkeligt godtgjort, at Dantil havde betalt den aftalte købesum for pantebrevene.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk