Hop til indhold
Højesteret

Rettigheder til elkontaktserie 
06-07-2012 

Sag 61/2010

Dom afsagt den 6. juli 2012.

Lauritz Knudsen A/S
mod
L-Team ApS

Rettigheder til elkontaktserie var ikke krænket hverken efter ophavsretsloven eller markedsføringsloven

Lauritz Knudsen A/S har siden 1981 markedsført en serie af elkontakter, ”LK FUGA”. I 2004 lancerede L-Team ApS en serie af elkontakter, ”L-Control”. Efter Lauritz Knudsens opfattelse udgjorde L-Control-serien en krænkelse af deres rettigheder efter ophavsretsloven og/eller markedsføringsloven til LK FUGA-serien.

Højesteret fastslog, at LK FUGA-serien var ophavsretligt beskyttet, og også at beskyttelsen var begrænset til meget nærgående efterligninger, fordi der var tale om funktionsbestemte genstande skabt i et funktionalistisk formsprog. L-Control-serien kunne ikke anses for en sådan meget nærgående efterligning af LK FUGA-serien, og ophavsretten til LK FUGA-serien var derfor ikke krænket. L-team havde heller ikke handlet i strid med god markedsføringsskik.

Højesteret nåede dermed til samme resultat som Sø- og Handelsretten.

Læs hele dommen. 

 

Til top Sidst opdateret: 06-07-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk