Hop til indhold
Højesteret

Rettigheder over gasflasker 
07-11-2012 

Sag 16/2007
 

Dom afsagt den 7. november 2012.

 

 

Viking Gas A/S
mod
Kosan Gas A/S (tidligere BP Gas A/S)

 

Påfyldning og salg af gas på flasker fra andet selskab var ikke en krænkelse af dette selskabs varemærkerettigheder

 

Kosan Gas har siden 2001 solgt flaskegas i en såkaldt kompositflaske. Viking Gas har drevet virksomhed med påfyldning af gas bl.a. ved, at forbrugerne har afleveret tomme flasker, som så er blevet ombyttet med nye, fyldte kompositflasker fra Kosan Gas. Kosan Gas mente, at Viking Gas på den måde krænkede varemærkeretten til kompositflasken.

 

Højesteret har under sagen forelagt præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen vedrørende forståelsen af EU’s varemærkedirektiv.

 

Højesteret fastslog i overensstemmelse med EU-Domstolens dom, at salget af kompositflasken til forbrugerne konsumerer de varemærkerettigheder, som udgøres af fla­skens form, og de varemærker, der er påført flasken. Kosan Gas havde ikke rimelig grund til at modsætte sig Viking Gas’ fortsatte markedsføring. Højesteret frifandt derfor Viking Gas.

 

Højesteret nåede dermed til et andet resultat end Sø- og Handelsretten.  

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk