Hop til indhold
Højesteret

Rettidigt sagsanlæg 
25-03-2014 

Sag 262/2013
 

Kendelse afsagt den 25. marts 2014

 

Steen Bangsgaard
mod
Greenland Glacier Seafood A/S i likvidation

 

Stævning sendt til en forkert domstol afbrød frist for sagsanlæg

Steen Bangsgaard anlagde en sag mod Greenland Glacier Seafood A/S i likvidation. På det tidspunkt, hvor fristen for at anlægge sagen udløb, var Steen Bangsgaards stævning imidlertid kun modtaget pr. mail af en grønlandsk kredsret, som ikke havde kompetence til at behandle sagen. Kredsretten modtog efterfølgende den originale stævning med almindelig post.

Højesteret fastslog, at sagen var anlagt rettidigt.

 Grønlands Landsret var nået til et andet resultat. 

 

Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk