Hop til indhold
Højesteret

Rettidig anke og underskrift på processkrift 
17-06-2013 

Sag 270/2012
 

Dom afsagt den 17. juni 2013.

 

2840 Incorporated ApS
mod
G-Star Denmark

 

Byretsdom var anket rettidigt til landsretten, og et processkrift var underskrevet på vegne af en advokat med møderet for landsret

 

Sagen angik, om en byretsdom var anket rettidigt til landsretten, og om et efterfølgende processkrift var underskrevet på vegne af en advokat med møderet for landsret.

 

Højesteret fandt, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte landsrettens beslutning om at anse 2840 Incorporated ApS’ brev modtaget i landsretten den 3. januar 2011 for en anke og give 2840 Incorporated ApS en frist til at afhjælpe manglerne ved dette brev, der ikke opfyldte alle kravene til en ankestævning. Da det skete ved et dokument af 18. februar 2012, var anken iværksat rettidigt.

 

Højesteret fastslog endvidere, at det tilstrækkeligt tydeligt fremgik af et efterfølgende processkrift underskrevet af en advokatfuldmægtig, at det var underskrevet på vegne af en advokat med møderet for landsretten. Landsretten havde afvist processkriftet under henvisning til, at det ikke fremgik, at det var underskrevet på vegne af en mødeberettiget advokat.

 

Landsrettens dom blev herefter ophævet og 2840 Incorporated ApS’ anke hjemvist til realitetsbehandling i landsretten. En dommer i Højesteret ville stadfæste landsrettens afgørelse om afvisning med en anden begrundelse.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk