Hop til indhold
Højesteret

Retten til parkering i lejeforhold 
02-09-2014 

Sag 283/2013
 

Dom afsagt den 2. september 2014

 

Skanska Øresund A/S
mod
Egon Per Sørensen

 

Lejer havde ikke ved udlejers stiltiende accept opnået ret til vederlagsfri parkering i ejendommens gård som en del af lejeforholdet

Lejekontrakten indeholdt ikke en bestemmelse om lejers ret til parkering i gården, men lejeren havde siden sin indflytning i 1991 parkeret i gården uden indsigelse fra udlejer. Efter en gårdrenovering, som blev påbegyndt i 2006, forbød udlejer parkering i gården.

Højesteret udtalte, at en lejers brugsret som udgangspunkt kun omfatter de lokaler og fællesfaciliteter, som fremgår af lejekontrakten med udlejer. Det kræver særlige holdepunkter, hvis lejer herudover skal anses for aftaleretligt at have erhvervet brugsrettigheder som en del af lejeforholdet.

Udlejers og den tidligere ejers stiltiende accept af lejers og de øvrige lejeres vederlagsfri parkering i ejendommens gård kunne alene anses som accept af, at parkering kunne ske indtil videre, og den indebar ikke, at lejeren var tildelt en ret til parkering som en del af lejeforholdet. Udlejer blev derfor frifundet.

Landsretten var nået til et andet resultat.  

 Læs hele dommen

 

Læs landsrettens afgørelse 

Læs byrettens afgørelse

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk