Hop til indhold
Højesteret

Retssag ikke afvist som følge af manglende skelforretning 
20-04-2016 

Sag 94/2015
 

Dom afsagt den 20. april 2016

 

PE Holding, Hemmet ApS
mod
Konrad Krogh Stigsen

 

Retssag om erstatning, hvorunder der var uenighed om beliggenheden af skellet mellem parternes ejendomme, skulle ikke afvises som følge af, at der ikke forud for retssagen var afholdt en skelforretning

PE Holding, Hemmet ApS anlagde retssag mod Konrad Krogh Stigsen med påstand om erstatning som følge af, at Konrad Krogh Stigsen havde fældet et læhegn mellem parternes ejendomme. Konrad Krogh Stigsen bestred erstatningskravet og gjorde bl.a. gældende, at han ikke var erstatningsansvarlig, fordi hegnet var placeret på hans ejendom og tilhørte ham som eget hegn.

Ved byrettens dom blev Konrad Krogh Stigsen pålagt at betale erstatning til PE Holding Hemmet ApS. Landsretten derimod afviste sagen fra domstolene, fordi der ikke forud for sagens anlæg i byretten var gennemført en skelforretning, og fordi der ikke var enighed mellem parterne om skellets beliggenhed. Landsretten henviste til en bestemmelse i udstykningsloven (§ 38), hvorefter der ikke kan ”anlægges retssag om skels beliggenhed, herunder som følge af hævdserhvervelse, før der er afholdt en skelforretning…”.

Højesteret fastslog, at den pågældende bestemmelse i udstykningsloven ikke gav grundlag for at afvise en erstatningssag som den foreliggende, hvor skellets beliggenhed havde præjudiciel betydning for afgørelsen af erstatningskravet. Højesteret ophævede derfor landsrettens bestemmelse om afvisning af sagen og hjemviste sagen til landsretten til behandling af erstatningskravet.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk