Hop til indhold
Højesteret

Retsafgiftsfritagelse 
09-09-2015 

Sag 135/2015
 

Kendelse afsagt den 8. september 2015

 

Tage Højmose Jeppesen
mod
Topdanmark Forsikring A/S

 

Appellant med retshjælpsforsikring skulle ikke betale retsafgift

Sagen angik, om Tage Højmose Jeppesen ved anke til landsret var afskåret fra retsafgiftsfritagelse som følge af, at hans retshjælpsdækning var opbrugt i forbindelse med byretsbehandlingen.

Højesteret udtalte, at Tage Højmose Jeppesen opfyldte betingelsen om at have en retshjælpsforsikring eller anden forsikring, der dækker omkostninger ved sagen. Højesteret fastslog herefter, at han ikke skulle betale retsafgift.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele kendelsen

 

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk