Hop til indhold
Højesteret

Restgæld på ejerpantebrev i ejendom solgt på tvangsauktion kunne ikke overtages af auktionskøber 
23-08-2010 

Sag 11/2010
 

Kendelse afsagt den 16. august 2010.

 

Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S
mod
Scandinavian Securities ApS

 

Restgæld på ejerpantebrev i ejendom solgt på tvangsauktion kunne ikke overtages af auktionskøber.

Et ejerpantebrev oprettet på Justitsministeriets pantebrevsformular A var ved håndpantsætning og senere tinglyst underpantsætning i en fast ejendom stillet til sikkerhed for et underliggende låneforhold. Af ejerpantebrevet fremgik, at det kunne opsiges af kreditor eller debitor med 14 dages varsel. Af den underliggende låneaftale fremgik, at lånet kunne kræves indfriet øjeblikkeligt ved salg af ejendommen. Ejendommen blev solgt på tvangsauktion i august 2009.

Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S havde anført, at auktionskøber ikke kunne kræve gælden overtaget, men at gælden skulle indfris i medfør af opsigelsesbestemmelserne i ejerpantebrevet og den underliggende låneaftale.

Scandinavian Securities ApS havde anført, at tvangsauktionsklausulen i pantebrevsformular A, hvorefter et pantebrev forbliver indestående i ejendommen i tilfælde af tvangsauktion, måtte finde anvendelse, da den ikke gyldigt var fraveget.

Højesteret fastslog, at auktionskøber ikke havde ret til gældsovertagelse.

Højesteret ændrede hermed landsrettens afgørelse.  

 Læs hele kendelsen

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk