Hop til indhold
Højesteret

Renovering af jernbanebroer 
10-04-2017 

Sag 81/2016
 

Dom afsagt den 10. april 2017

 

Vallensbæk Kommune
mod
Banedanmark

Biintervenient til støtte for Vallensbæk kommune: Kommunernes Landsforening

 

Vallensbæk Kommune skulle afholde udgifterne til renoveringen af to jernbanebroer

To jernbanebroer beliggende i Vallensbæk Kommune blev i 2013 renoveret af Banedanmark.

Højesteret fastslog, at Vallensbæk Kommune havde påtaget sig forpligtelsen til at betale for bl.a. vedligeholdelsen af de to jernbanebroer.

Spørgsmålet var herefter, om der var grundlag for helt eller delvist at fritage Vallensbæk Kommune for at refundere Banedanmarks udgifter vedrørende renoveringen af broerne i 2013.

Højesteret fandt, at der ikke var holdepunkter for at antage, at Banedanmark havde påført Vallensbæk Kommune unødige omkostninger. Banedanmark havde derfor krav på refusion af udgifterne til renovering af broerne.

Landsrettens flertal var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk