Hop til indhold
Højesteret

Renovationsafgift var indeholdt i huslejen 
21-09-2017 

Sag 26/2017
 

Dom afsagt den 21. september 2017

 

Rokkevænget Middelfart ApS
mod
Elly Mortensen
og
Aage Mortensen

 

Det kunne ikke aftales, at lejerne skulle betale særskilt for renovation som et tillæg til huslejen

Sagen angik, om Rokkevænget Middelfart ApS som udlejer var berettiget til i lejekontrakten med Elly og Aage Mortensen at aftale, at renovation skulle betales særskilt.

Højesteret udtalte, at bestemmelserne om fravigelighed i lejelovens § 53, stk. 3, og boligreguleringslovens dagældende § 15 a, stk. 1, må forstås sådan, at der kan aftales en husleje, som overstiger det lejedes værdi, herunder eventuelt med andre reguleringsmekanismer end dem, der fremgår af loven, men at bestemmelserne ikke angår, hvilke driftsudgifter der skal indgå i huslejen, og hvilke der kan kræves særskilt refunderet som tillæg til huslejen. Højesteret udtalte endvidere, at dette også stemmer med det formål om gennemskuelighed for lejeren, som er omtalt i forarbejderne til de pågældende bestemmelser.

Højesteret fastslog på den baggrund, at der ikke var hjemmel til at aftale, at der skulle ske særskilt betaling for renovation som et tillæg til huslejen.       

Landsretten var nået til det samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk