Hop til indhold
Højesteret

Rejsegodtgørelser var skattepligtige 
08-05-2013 

Sag 203/2011
 

Dom afsagt den 8. maj 2013.

 

 

Dansk Metalarbejderforbund som mandatar A
mod
Skatteministeriet

 

Rejsegodtgørelser betalt af arbejdsgiver under tjenesterejse var ikke skattefrie, da lønmodtageren havde mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl.

 

A var midlertidig udsendt af sin arbejdsgiver til en arbejdsopgave, som skulle udføres ca. 100 km fra hans sædvanlige bopæl. Rejsetiden for A – som rådede over en bil – var fra hans sædvanlige bopæl ca. 1½ time hver vej, og den daglige arbejdstid inkl. frokostpause var mellem 8 og 9½ timer. A overnattede i hverdagene i nærheden af det midlertidige arbejdssted.

 

Henset til afstanden og rejsetiden fra bopælen til den midlertidige arbejdssted, samt det oplyste om mødetidspunkt og varighed af de omhandlede arbejdsdage, sammenholdt med As transportmæssigt ukomplicerede adgang til arbejdsstedet, blev det fastslået, at det var muligt for A at overnatte på sin sædvanlige bopæl, hvorfor de udbetalte rejsegodtgørelser ikke var skattefrie.  

 

Landsretten var kommet til det samme resultat.

 

Læs hele dommen

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk