Hop til indhold
Højesteret

Rejsegarantifonden berettiget til at trække på garanti 
19-11-2014 

Sag 37/2013
 

Dom afsagt den 19. november 2014

 

A
mod
Rejsegarantifonden

 

Rejsegarantifonden var berettiget til at trække på garanti stillet af en rejseudbyder, der overdrog sine aktiviteter til en virksomhed som senere gik konkurs

A, der i personligt regi drev rejsevirksomhed, overdrog sin virksomhed til Y A/S. Overdragelsen omfattede bl.a. solgte rejser og forudbetalinger fra rejsekunder. Y gik konkurs, inden de forudbetalte rejser var blevet gennemført.  

Højesteret fastslog, at A ikke ved overdragelsen til Y var blevet frigjort fra sine forpligtelser over for de rejsekunder, der havde indgået aftale med ham som rejseudbyder. Da A havde indstillet sin rejsevirksomhed og efter Y’s konkurs havde nægtet at opfylde kundernes krav om tilbagebetaling, var det berettiget, at Rejsegarantifonden trak på den garanti, A havde stillet over for fonden.   

Sø- og Handelsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk