Hop til indhold
Højesteret

Rejseforbehold 
25-11-2014 

Sag 155/2014
 

Kendelse afsagt den 25. november 2014


Advokat Casper Andreasen påkærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen:

Anklagemyndigheden
mod
T


Beskikkelse af forsvarer med rejseforbehold i sag om vold og overtrædelse af færdselsloven

T blev ved Retten i Svendborgs dom af 20. maj 2014 straffet med fængsel i 4 måneder samt en bøde på 6.000 kr. Sagen vedrørte vold efter straffelovens § 244 i form af et spark på en persons hånd og et knytnæveslag i en anden persons ansigt samt flere overtrædelser af færdselsloven. Overtrædelserne af færdselsloven bortset fra én, som T blev frifundet for, var erkendt af T. Dommen blev ikke anket.

Advokat Casper Andreasen var beskikket med rejseforbehold som forsvarer for T. Retten i Svendborg havde afvist at ophæve rejseforbeholdet, hvilket Østre Landsret stadfæstede.

Højesteret udtalte, at under hensyn til sagens enkle og ukomplicerede karakter og til at merudgiften ved at beskikke advokat Casper Andreasen uden rejseforbehold ikke kunne anses for relativt beske­den, forelå der – uanset at advokat Casper Andreasen havde været beskikket som forsva­rer for T adskillige gange tidligere – ikke omstæn­digheder, der kunne begrunde, at rejseforbeholdet blev ophævet.

Landsretten var nået til det samme resultat.


 Læs hele kendelsen 

Til top Sidst opdateret: 27-11-2014 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk