Hop til indhold
Højesteret

Regulering af pension skulle ske i overensstemmelse med pensionsselskabets bonusregulativ 
09-04-2010 

Dom afsagt den 9. april 2010 i sag 85/2008.

Peter Wheadon og

Peter Krebs

mod

Danica Pension

Regulering af pension skulle ske i overensstemmelse med pensionsselskabets bonusregulativ.

Peter Wheadon og Peter Krebs var ansat i BP Danmark A/S og var medlemmer af BP’s Pensionskasse. BP’s Pensionskasse blev i efteråret 1997 overtaget af Danica Pension. I forbindelse med overtagelsen fik Peter Wheadon og Peter Krebs tilsendt en dækningsoversigt og et forsikringstilbud. Peter Wheadon og Peter Krebs var af den opfattelse, at deres pension inklusive bonus og en af pensionskassen gennemført ”kontostyrkelse”, i overensstemmelse med et brev fra Danica var garanteret og ikke kunne nedsættes. Danica Pension var derimod af den opfattelse, at det til enhver tid gældende bonusregulativ var det afgørende for, hvordan pensionen skulle reguleres.

Sagen vedrørte bl.a. spørgsmålet om, hvorvidt der var indgået aftale om, at pensionsudbetalingerne var garanterede, således at beløb, der blev tilskrevet den enkelte som ”kontostyrkelse” – hvilket ikke er en bonus - ikke senere kunne nedsættes, hvis pensionskassens overskud faldt.

Højesteret fandt, at bonusbeløb og kontostyrkelse skulle reguleres efter det til enhver tid gældende bonusregulativ, og at kontostyrkelse derfor efterfølgende kunne nedsættes, uanset at dette medfører, at den udbetalte pension bliver mindre.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen her.

Til top Sidst opdateret: 09-04-2010 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk