Hop til indhold
Højesteret

Reglerne i lov om tidsbegrænset ansættelse ikke tilsidesat. 
08-02-2011 

Sag 460/2007

Dom afsagt den 8. februar 2011

Danmarks Jurist- og Økonomforbund som mandatar for A
mod
Udenrigsministeriet

Reglerne i lov om tidsbegrænset ansættelse ikke tilsidesat.

A var tidsbegrænset ansat som langtidsrådgiver i Udenrigsministeriet, da hun i 2005 gik på barsels- og forældreorlov. Ifølge ansættelsesvilkårene havde hun ret til løn under barsels- og forældreorlov i op til 20 uger. Udenrigsministeriets fastansatte kvindelige akademikere på AC-overenskomstvilkår (overenskomsten for akademikere i staten) havde i 2005 ret til løn under barsels- og forældreorlov i op til 30 uger.

A havde anført, at der var sket en tilsidesættelse af reglerne i lov om tidsbegrænset ansættelse, hvorefter ansættelsesvilkårene for en tidsbegrænset ansat som udgangspunkt ikke må være mindre gunstige end dem, der gælder for en sammenlignelig fastansat. Hun havde i den forbindelse navnlig anført, at hendes stilling som langtidsrådgiver var sammenlignelig med en stilling som fastansat akademiker i Udenrigsministeriet.

Udenrigsministeriet havde anført, at stillingen som langtidsrådgiver ikke var sammenlignelig med en stilling som fastansat akademiker i Udenrigsministeriet.

Højesteret fandt, at der ikke var sket en krænkelse af A´s rettigheder i henhold til lov om tidsbegrænset ansættelse, allerede fordi der ikke fandtes sammenlignelige fastansatte i Udenrigsministeriet eller i øvrigt kollektive overenskomster, der sædvanligvis er gældende inden for vedkommende eller tilsvarende faglige område..

Højesteret stadfæstede dermed landsrettens afgørelse.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 08-02-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk