Hop til indhold
Højesteret

Registreringsafgift på Ferrari 
21-10-2015 

Sag 125/2014
 

Dom afsagt den 21. oktober 2015

 

A
mod
Skatteministeriet

 

Benyttelsen af en Ferrari medførte pligt til at betale registreringsafgift

En bilejer fik i 2004 leveret en bil af mrk. Ferrari Enzo, som han lod indregistrere i Tyskland. I 2005 blev bilen i et vist omfang benyttet til kørsel på almindelig vej i forbindelse med nogle arrangementer, mens den var forsynet med prøveskilte.

Sagen angik, om bilejeren som følge af denne benyttelse var forpligtet til at betale registreringsafgift.

Under sagen gjorde bilejeren gældende, at bilen ikke var erhvervet med henblik på kørsel på almindelig vej og ikke kunne indregistreres, og at der derfor ikke skulle betales registreringsafgift. Han gjorde endvidere gældende, at benyttelsen af bilen var sket med berettiget brug af prøveskilte, og at den konkret foretagne kørsel måtte anses for bagatelagtig.

Højesteret fastslog, at der skulle betales registreringsafgift.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk