Hop til indhold
Højesteret

Registreringsafgift 
15-04-2014 

Sag 207/2013
 

Dom afsagt den 15. april 2014


Yupex Trading A/S
mod
Skatteministeriet


Godtgørelse af registreringsafgift for en autocamper

I 2004 blev en KIA Carnival MPV Camper LX indregistreret i Danmark efter den dagældende registrerings­afgift på 60 pct. for autocampere. Ved salg af køretøjet til udlandet i 2008 var afgiftsreglerne for autocampere ændret. De nye afgiftssatser er som ved almindelige biler 105/180 pct., men således at der i visse tilfælde ved afgiftsberigtigelsen kan ses bort fra udgiften til beboelsesindretningen. 

Sagen angik, om skattemyndighederne ved fastsættelse af afgiftsgodtgørelsen for autocamperen med rette havde foretaget fradrag for udgiften til beboelsesindretningen, og om fradraget for antal kørte kilometer over det normale var foretaget i overensstemmelse med gældende regler.

Højesteret udtalte bl.a., at skattemyndighederne med rette havde foretaget fradrag for udgiften til bilens beboelsesindretning og henviste i den forbindelse til forarbejderne til registreringsafgiftsloven. Højesteret udtalte endvidere, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skøn over fradraget for kilometerstand.

Landsretten var kommet til samme resultat.


 Læs hele dommen  

Til top Sidst opdateret: 15-04-2014 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk