Hop til indhold
Højesteret

Reduktion af eksportgodtgørelse var ikke i strid med EU-retten 
16-08-2016 

Sag 117/2015
 

Dom afsagt den 16. august 2016

 

Yupex Trading A/S
mod
Skatteministeriet

 

15 % reduktion af godtgørelse af registreringsafgift (”eksportgodtgørelse”) ved udførsel af køretøjer fra Danmark var ikke i strid med EU-retten

SKAT havde udbetalt godtgørelse af registreringsafgift (”eksportgodtgørelse”) til Yupex Trading som følge af selskabets eksport af biler. Med henvisning til registreringsafgiftslovens § 7 b, stk. 3, fratrak SKAT 15 % af den beregnede restafgift.

Det var Yupex Tradings opfattelse, at bestemmelsen i registreringsafgiftslovens § 7 b, stk. 3, var i strid med EU-retten, således at selskabet havde krav på efterbetaling af yderligere 15 %  i eksportgodtgørelse.

Højesteret fandt, at det ikke er i strid med EU-retten, at der efter registreringsafgiftslovens § 7 b, stk. 3, skal foretages reduktion med 15 %. Højesteret fandt endvidere, at der ikke var grundlag for præjudiciel forelæggelse af spørgsmål for EU-Domstolen.

Landsretten var kommet til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk