Hop til indhold
Højesteret

Ransagning ikke godkendt 
07-08-2013 

Sag 59/2012

 

Kendelse afsagt 5. august 2013.

Anklagemyndigheden
mod
T

Ransagning på baggrund af en anonym henvendelse blev ikke godkendt

Politiet modtog en anonym henvendelse om, at T på sin bopæl skulle være i besiddelse af en pistol. Politiet ransagede på baggrund af den anonyme henvendelse Ts bopæl uden forudgående retskendelse.

Der var ikke i sagen fremlagt nærmere oplysninger om den anonyme henvendelse, herunder om politiet havde kendskab til den anonyme anmelders identitet, hvad den pågældende baserede sine oplysninger på, og om politiet skønnede kilden troværdig. Der forelå heller ingen oplysninger i øvrigt, som kunne begrunde en mistanke om, at T skulle være i besiddelse af en pistol.

Højesteret kom på denne baggrund frem til, at betingelserne for ransagning ikke var opfyldt.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele kendelsen  

Til top Sidst opdateret: 07-08-2013 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk