Hop til indhold
Højesteret

Ransagning af bil var lovlig 
31-01-2014 

Sag 221/2013
 

Kendelse afsagt den 31. januar 2014.


Anklagemyndigheden         
mod
A


Ransagning af bil krævede ikke retskendelse, da bilen ikke var ”aflåst”

A, der var forsvarsadvokat, blev i 2011 anholdt og sigtet for at have kørt bil under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer. A blev indbragt på den lokale politistation og indvilgede i den forbindelse i, at politiet kørte hans bil til politistationen, hvor politiet parkerede bilen og aflåste den.

Mens A opholdt sig på politistationen og undergik lægeundersøgelse og blodprø­veudtagning, gennemførte politiet en ransagning af bilen. Politiet fandt ingen bevidsthedspåvirkende stoffer eller lægemidler i bilen, og den foretagne blodprøve viste efterfølgende, at der ikke var påvist bevidsthedspåvirkende stoffer i A’s blod. Sigtelsen mod ham blev derfor opgi­vet.

Højesteret fandt, at bilen under de konkrete omstændigheder ikke kunne anses for at have været ”aflåst”, og ransagningen krævede derfor ikke retskendelse. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at A ved en fejl fra politiets side ikke var blevet underrettet om ransagningen. Ransagningen var derfor lovlig.

Landsretten var kommet til samme resultat.

  Læs hele kendelsen 

 

Til top Sidst opdateret: 04-02-2014 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk