Hop til indhold
Højesteret

ROJ TV - Rettighedsfrakendelse 
27-02-2014 

Sag 231/2013
  

 

Dom afsagt den 27. februar 2014

 

Rigsadvokaten
mod
ROJ TV A/S

 

Selskabet ROJ TV A/S, der var fundet skyldig i at have fremmet terrorvirksomhed, blev frakendt retten til at udsende tv

Selskabet ROJ TV A/S var af landsretten fundet skyldig i at have fremmet PKK’s terrorvirksomhed gennem tv-udsendelser i en periode på over 4 år.

Sagen for Højesteret angik, om ROJ TV A/S kunne frakendes retten til at udsende tv på baggrund af en registrering hos Radio- og tv-nævnet.

Højesterets flertal fastslog, at straffelovens bestemmelser om rettighedsfrakendelse også finder anvendelse på juridiske personer (selskaber m.v.), og at der i den konkrete sag var grundlag for at frakende ROJ TV A/S retten til at udsende tv.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk