Hop til indhold
Højesteret

Prospektansvar 
18-01-2013 

Sag 141/2012
 

Dom afsagt den 18. januar 2013.

 

 

Foreningen af Minoritetsaktionærer i bankTrelleborg
som mandatar for Jørgen Ib Martin Jensen m.fl.
mod
Sydbank A/S

 

Biintervenient: Fonden for bankTrelleborg

 

 

Bank var ansvarlig for mangelfuldt børsprospekt og skulle betale erstatning til aktionærer, som havde lidt kurstab

 

Appellanterne var garanter i sparekassen sparTrelleborg. Da virksomheden i sparTrelleborg i marts 2007 blev overtaget af bankTrelleborg A/S, blev appellanterne, sammen med sparTrelleborgs øvrige garanter, tilbudt, at de enten kunne få indløst deres garantikapital eller konvertere den til aktier i det nye bankTrelleborg til kurs 250. Da Sydbank A/S i januar 2008 overtog bankTrelleborg blev minoritetsaktionærerne, herunder appellanterne, som havde valgt at konvertere deres garantikapital til aktier, tvangsindløst til en endelig kurs på 93,27. I forbindelse med konverteringen udarbejdede bankTrelleborg et børsprospekt.

 

Højesteret fastslog, at det var urigtigt, når der i prospektet bl.a. stod, at der ikke var stillet sikkerhed for gælden. Der var således over for en anden bank givet håndpant i to indlånskonti på i alt ca. 300 mio. kr. Det var heller ikke oplyst i prospektet, at håndpantsætningerne havde den konsekvens, at et antal seniorlån på ca. 1,3 mia. kr. kunne kræves indfriet som misligholdte. Prospektet var derfor mangelfuldt, og manglerne var efter en samlet vurdering af væsentlig betydning for bedømmelsen af bankTrelleborg, som havde handlet ansvarspådragende ved at udstede prospektet uden oplysningerne om håndpantsætningerne og deres konsekvens for seniorlånene.

 

Højesteret lagde til grund, at aktietegningen ikke var sket, hvis prospektet havde indeholdt rigtige og fuldstændige oplysninger. Højesteret fastslog, at de ansvarspådragende forhold havde forårsaget det tab, som appellanterne havde lidt ved, at de var blevet tvangsindløst til en lavere kurs end ombytningskursen. Sydbank skulle erstatte dette tab.

 

Højesteret nåede dermed til et andet resultat end landsretten.  

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk