Hop til indhold
Højesteret

Projektudbyderhonorar - ejendomsavancebeskatning 
03-03-2014 

Sag 170/2012
 

Dom afsagt den 3. marts 2014

 

A
mod
Skatteministeriet

 

Projektudbyderhonorar skulle ikke indgå i anskaffelsessummen ved avanceopgørelsen efter ejendomsavancebeskatningsloven

A havde købt sig ind i et kommanditselskab, som havde erhvervet en fast ejendom, og påtog sig som følge af sin indtræden som kommanditist bl.a. at tage del i udgiften til ho­norar til udbyderen af ejendomsprojektet for udvikling og udbud af investeringsprojektet. Kommanditselskabet solgte ejendommen, og spørgsmålet i sagen var, om projektudbyderhonoraret skulle indgå i anskaffelsessummen for kommanditselska­bets ejendom ved opgørelsen af A’s avance i medfør af ejendomsavancebeskat­nings­lovens § 4.

Højesteret fastslog, at en udgift, der ikke kan henføres til berigtigelsen og gennemførelsen af selve ejendomskøbet, ikke kan indgå i anskaffelsessummen efter ejendomsavancebeskatningsloven, og at A ikke var omfattet af skattemyndighedernes dagældende praksis vedrørende ”brugte an­par­ter”. Projektudbyderhonoraret kunne derfor ikke indgå ved opgørelsen af A’s avance i medfør af ejendomsavancebeskat­nings­lovens § 4.

Landsretten var nået til det samme resultat.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk