Hop til indhold
Højesteret

Programtrailer af ”Vild med Dans” - ophavsretsloven 
18-03-2014 

Sag 231/2011
 

Dom afsagt den 18. marts 2014.

 

A, B, C, D og E
mod
TV2 Danmark A/S

 

Biintervenienter til støtte for A, B, C, D og E:
Dansk Komponist Forening,
Danske Populærautorer,
Danske Jazz Beat og Folk Autorer
og
Dansk Musikforlæggerforening

 

Programtrailer af ”Vild med Dans” indebar ikke en krænkelse af ophavsretslovens § 3

TV 2 viste i efteråret 2007 foromtale (programtrailer) af programserien ”Vild med dans”, hvor melodien ”Glemmer du” skrevet af bl.a. Kai Normann Andersen indgik. A, B, C, D og E er Kai Normann Andersens arvinger.

Sagens hovedspørgsmål var, om det var i strid med god skik, at TV 2 ikke nævnte Kai Normann Andersens navn i forbindelse med programtraileren, jf. ophavsretslovens § 3, stk. 1, og om melodien blev brugt på en måde, der var krænkende for Kai Normann Andersens kunstneriske anseelse eller egenart, jf. ophavsretslovens § 3, stk. 2.

Efter bevisførelsen lagde Højesteret til grund, at det er sædvanlig praksis ikke at foretage kreditering af de medvirkende i korte programtrailere i tv. Brugen af melodien var begrænset til et kort uddrag, som ikke var et fremtrædende element i traileren. Højesteret udtalte, at den manglende kreditering af Kai Normann Andersen under disse omstændigheder ikke var i strid med god skik og derfor ikke indebar en overtrædelse af ophavsretslovens § 3, stk. 1.

Højesteret udtalte endvidere, at anvendelsen i den foreliggende programtrailer af et kort uddrag af melodien i originalversionen efter en objektiv bedømmelse ikke krænkede Kai Normann Andersens ære eller anseelse som komponist. Den omstændighed, at traileren havde en vis lighed med tv-reklamer, kunne ikke føre til en anden bedømmelse. Anvendelsen af melodien indebar derfor ikke en overtrædelse af ophavsretslovens § 3, stk. 2.

Landsretten var nået til det samme resultat.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk