Hop til indhold
Højesteret

Producent af vaccineforstærker frifundet for erstatningspligt 
17-08-2010 

Sag 224/2005
 

Dom afsagt den 17. august 2010. 

 

Brenntag Biosector A/S (tidl. Superfos Biosector A/S)
mod
Grampian Pharmaceuticals Ltd. (tidl. MFM Laboratories Limited),
Grampian Pharmaceuticals Ltd. og
Royal & Sun Alliance P.L.C.

 

Producent af vaccineforstærker frifundet for erstatningspligt

Sagen drejede sig om, hvorvidt selskabet Superfos Biosector A/S (nu Brenntag Biosector A/S) havde pådraget sig erstatningsansvar i forbindelse med fremstilling og salg af produktet Quil-A, der indgik som vaccine­forstærker ved produktion af dyrevacciner.

Selskabet MFM Laboratories Limited (nu Grampian Pharmaceuticals Ltd.) købte i 1993 et parti Quil-A af Superfos til brug i fremstillingen af kalvevaccine. Kalvevaccinen medførte i et forsøg alvorlige allergiske reaktioner hos de kalve, der havde fået vaccinen. Reaktionerne skyldtes ifølge undersøgelser foretaget af Grampian, at Superfos ved fremstillingen af det solgte parti – i modsætning til tidligere – havde benyttet en fremstillingsmetode betegnet tankmetoden, som i forhold til den tidligere anvendte metode, kolonnemetoden, efterlod et større restindhold af stoffet PVP i vaccineforstærkerne. 

Efter indholdet af de fremlagte skønserklæringer, herunder yderligere syn og skøn for Højesteret, og bevisførelsen i øvrigt fandt Højesteret, at Grampians undersøgelser hverken enkeltvis eller efter en samlet bedømmelse havde godtgjort, at de reaktioner, der forekom hos kalvene, skyldtes indholdet af PVP i det af Superfos til MFM solgte parti Quil-A. Højesteret fandt herefter ikke, at det var godtgjort, at det solgte parti var defekt, hvorfor Brenntag blev frifundet.

Landsretten var nået til, at Brenntag var erstatningspligtig.     

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk