Hop til indhold
Højesteret

Producent af havareret motor skulle ikke betale erstatning 
08-02-2010 

Sag 216/2008
 

Dom afsagt den 8. februar 2010.

 

Wärtsilä Sweden AB
mod
Masnedø Gartnerier A/S under konkurs

 

Producent af havareret motor skulle ikke betale erstatning

Wärtsilä Danmark leverede et kraftvarmeværk til Masnedø Gartnerier. Efter kort tid havarerede den ene af værkets gasmotorer som følge af brud på motorens plejlstang.  Gasmotoren var produceret af Wärtsilä Sweden, der havde indføjet plejlstan­gen i gasmotoren i forbindelse med produktionen af denne.

Masnedø Gartnerier krævede erstatning af Wärtsilä Sweden for tab vedrørende el- og to­matproduktionen som følge af havariet på motoren. Der var ikke noget kontraktforhold mellem gartnerierne og Wärtsilä Sweden, og konkursboets krav blev dels støttet på de i retspraksis udvik­lede regler om produktansvar, dels på dansk rets almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontrakt.

Højesteret frifandt Wärtsilä Sweden og udtalte bl.a., at ha­variet på motoren var en skade på selve pro­duktet (selvbeskadigelse) og dermed måtte anses som et udslag af en køberetlig mangel ved motoren og ikke som en produktskade på motoren. Driftstabet kunne derfor ikke kræves erstattet af Wärtsilä Sweden efter de i retspraksis udviklede regler om produktansvar. Havariet påførte ikke tomatplanterne nogen fysisk skade, og Masnedø Gartneriers tab i form af mistet høstudbytte kunne derfor heller ikke kræves erstattet som en produktskade på planterne. Der var endvidere ikke grundlag for i medfør af dansk rets almindelige regler om erstatning uden for kontrakt at pålægge Wärtsilä Sweden at dække det drifts­tab, som skaden på gasmotoren medførte.

Landsretten var nået til et andet resultat.  

 Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk