Hop til indhold
Højesteret

Privatskiftet bo ikke genoptaget med henblik på bl.a. ændring af værdiansættelse 
13-09-2017 

Sag 99/2017
 

Kendelse afsagt den 12. september 2017   

 

A kærer afgørelse om ikke at genoptage boet efter BDødsbo udlagt til privat skifte blev ikke genoptaget med henblik på bl.a. ændring af værdiansættelse af to faste ejendomme

Boet efter B var udlagt til privat skifte. Boets kontaktperson, der var en advokat antaget af arvingen A, sendte i november 2016 åbningsstatus med tilhørende bilag til skifteretten. I åbningsstatus var der sat kryds i rubrikken ”Opgørelsen er samtidig endelig boopgørelse med skæringsdag på dødsdagen”. Blandt aktiverne var anført en helårsbolig og et sommerhus, og værdien af helårsboligen var anført til den offentlige ejendomsværdi, mens værdien af sommerhuset var anført godt 200.000 kr. lavere end den offentlige ejendomsværdi. Efter skifterettens opkrævning af boafgift på knap 270.000 kr. skrev advokaten til skifteretten, at det ved en fejl var anført, at åbningsstatus samtidig var endelig boopgørelse, idet slutopgørelsen rettelig afventede afhændelse af boets faste ejendomme.

Med henvisning til boafgiftsloven bemærkede Højesteret, at alle aktiver og passiver i dødsboer skal ansættes til deres handelsværdi på opgørelsesdagen, og at boet selv skal foretage værdiansættelsen, der er bindende for boet og arvingerne. Højesteret fastslog herefter, at arvingerne som udgangspunkt ikke kan kræve genoptagelse af et bo med henblik på at omgøre angivelsen af, at opgørelsen samtidig er endelig boopgørelse med skæringsdag på dødsdagen. Efter Højesterets opfattelse var der i den foreliggende sag ikke oplyst sådanne omstændigheder, at der var grundlag for at fravige dette udgangspunkt, og Højesteret lagde herved bl.a. vægt på, at der var tale om en fejl fra advokatkontorets side.

Landsretten var nået til det samme resultat.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk