Hop til indhold
Højesteret

Privatskiftet bo ikke genoptaget med henblik på ændring af værdiansættelse 
13-09-2017 

Sag 38/2017
 

Kendelse afsagt den 12. september 2017   

 

De privatskiftende arvinger i boet efter E kærer afgørelse om ikke at genoptage boet efter E

 

Dødsbo udlagt til privat skifte blev ikke genoptaget med henblik på ændring af værdiansættelse af pantebrev udlagt til en af arvingerne

Boet efter E var udlagt til privat skifte. I maj 2016 modtog skifteretten fra A, der var en af arvingerne og boets kontaktperson, en åbningsstatus, hvor der i blanketten var sat kryds i rubrikken ”Opgørelsen er samtidig endelig boopgørelse med opgørelsesdag på dødsdagen”. Nettoaktiverne i boet blev opgjort til godt 660.000 kr., og under pantebreve blev der anført et beløb på 505.000 kr. Arven blev fordelt således, at A i henhold til E’s testamente udtog pantebrevet, mens resten af arven blev fordelt blandt tre andre familiemedlemmer. Efter skifterettens opkrævning af boafgift på godt 200.000 kr. anmodede arvingerne om at få boet genoptaget med henvisning til bl.a., at pantebrevets handelsværdi var væsentligt lavere end det pålydende beløb på 505.000 kr., og at boafgiften derfor var beregnet med et for stort beløb.

Med henvisning til boafgiftsloven bemærkede Højesteret, at alle aktiver og passiver i dødsboer skal ansættes til deres handelsværdi på opgørelsesdagen, og at boet selv skal foretage værdiansættelsen, der er bindende for boet og arvingerne. Højesteret fastslog herefter, at arvingerne som udgangspunkt ikke kan kræve genoptagelse af et bo med henblik på ændring af en værdiansættelse af aktiver, som boet selv har foretaget. Efter Højesterets opfattelse var der ikke grundlag for at fravige dette udgangspunkt, og Højesteret lagde herved navnlig vægt på, at boets kontaktperson, A, der var debitor i henhold til pantebrevet og ejer af den pantsatte ejendom, måtte vide, om pantebrevets handelsværdi var mindre end den pålydende værdi.

Landsretten var nået til det samme resultat.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk