Hop til indhold
Højesteret

Post Danmarks uddeling af omlaget Med Rundt til personer på Robinson-listen 
12-04-2013 

Sag 132/2011
 

Dom afsagt den 12. april 2013.

 

 

Post Danmark A/S
mod
Forbrugerombudsmanden

 

 

Post Danmarks uddeling af omslaget Med Rundt – med en adresse påtrykt, men uden navn – til personer på Robinson-listen udgør ikke en overtrædelse af markedsføringsloven

 

Efter markedsføringslovens § 6, stk. 3, må en erhvervsdrivende ikke rette henvendelse til en bestemt fysisk person med henblik på afsætning af varer, fast ejendom og andre formuegoder samt arbejds- og tjenesteydelser, hvis den pågældende person er optaget på den fortegnelse, der udarbejdes af Det Centrale Personregister (CPR), den såkaldte Robinson-liste. 

 

Sagens hovedspørgsmål var, om Post Danmark overtræder markedsføringslovens § 6, stk. 3, ved at uddele omslaget Med Rundt, hvor der bl.a. er påtrykt reklamer og en adresse, men uden navn, uden at frasortere adresser for personer, som er optaget på Robinson-listen.

 

Højesteret fastslog, at Med Rundt med en adresse påtrykt, men uden navn, ikke er omfattet af markedsføringslovens § 6, stk. 3, idet kravet om, at der skal være tale om en henvendelse til en bestemt fysisk person ikke kan anses for opfyldt.

 

Højesteret frifandt herefter Post Danmark for Forbrugerombudsmandens påstand herom.

 

Sø- og Handelsretten var nået til det modsatte resultat.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk