Hop til indhold
Højesteret

Politiets adgangskontrol ved retsbygninger 
07-06-2013 

Sag 54/2013
 

 

Kendelse afsagt 4. juni 2013.

 

Anklagemyndigheden
mod
T1
og
T2

 

Domstolene har kompetence til at prøve politiets foranstaltninger i forbindelse med afviklingen af retssager

 

T1 og T2 var tiltalt for bl.a. røveri og tyveri. Under hovedforhandlingen af straffesagen havde politiet etableret adgangskontrol ved retsbygningen, og to personer, der ønskede at overvære retsmødet, var blevet nægtet adgang til retsbygningen. T1 og T2’s forsvarere anmodede retten om at sikre de personer, som politiet havde afvist, adgang til at overvære retsmødet. Byretten fandt, at retten ikke havde hjemmel til at træffe en sådan beslutning. Landsretten var enig heri.

 

Sagen hovedspørgsmål var, om det var med rette, at byretten ikke havde realitetsbehandlet forsvarernes anmodning.

 

Højesteret udtalte, at det er rettens opgave i forbindelse med en retssag at sikre sig, at retsplejelovgivningen bliver overholdt, herunder kravet om offentlig rettergang. Politiets kompetence til bl.a. at etablere adgangskontrol udelukker ikke, at retten træffer afgørelse om, hvorvidt politiets foranstaltninger er i overensstemmelse med retsplejelovgivningen og retsplejemæssige hensyn. Byretten burde derfor have realitetsbehandlet forsvarernes anmodning og vurderet, om politiets adgangskontrol var i overensstemmelse med retsplejelovgivningens krav om offentlig rettergang.

 

Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk