Hop til indhold
Højesteret

Pligt til at indeholde skat af udloddet udbytte 
18-05-2016 

Sag 65/2015
 

Dom afsagt den 18. maj 2016

 

RF Holding ApS
mod
Skatteministeriet

 

Selskab havde ikke godtgjort, at et udloddet udbytte var modtaget af et udenlandsk moderselskab, som opfyldte kravene til at fritage for indeholdelse af udbytteskat

I medfør af skattelovgivningen skal et selskab indeholde udbytteskat, når det vedtager at udbetale eller godskrive udbytte af aktier eller andele i selskabet. Reglerne gælder ikke, hvis et udenlandsk mo­derselskab, der opfylder visse betingelser, modtager udbyttet, og hvis beskatning af udbyttet skal frafaldes enten efter EUs moder-/datter­selskabs­direktiv eller efter en dobbeltbeskatnings­overenskomst.

RF Holding havde oplyst til SKAT, at selskabet på en generalforsamling i juni 2006 havde besluttet at udlodde et udbytte på 62.874.867 kr. til sit moderselskab i Luxembourg. Moderselskabet havde imidlertid oprindeligt ikke indtægtsført udbyttet i sit årsregnskab for 2006, der først blev rettet efter SKATs henvendelse i sagen. Som dokumentation for, at udbyttet faktisk var udloddet til moderselskabet i Luxembourg, forelå alene dokumenter udarbejdet internt i koncernen eller af interesseforbundne parter. Udbyttet blev udloddet i form af fordringer på det luxembourgske selskabs moderselskab på Cayman Islands og var derfor udelukkende af bogholderimæssig karakter.

Højesteret fandt, at RF Holding ikke havde godtgjort, at udbyttet blev modtaget af et udenlandsk moderselskab, som opfyldte kravene til at fritage RF Holding for at indeholde udbytteskat. Det kunne ikke føre til en ændret bevisvurdering, at der efter landsrettens dom var blevet udarbejdet reviderede årsrapporter for LMR Investments for årene 2006, 2007 og 2008. De pågældende rapporter var udarbejdet på grundlag af bilag, der allerede var fremlagt under sagen i landsretten.

Højesteret tiltrådte endvidere, at RF Holding var ansvarlig for betalingen af den ikke inde­holdte udbytteskat efter kildeskattelovens § 69, stk. 1.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens dom.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk