Hop til indhold
Højesteret

Personskadeerstatning 
23-09-2013 

Sag 326/2011
 

Dom afsagt den 23. september 2013.

If Skadeforsikring
mod

Færdselsloven - Personskadeerstatning ikke nedsat

A kom alvorligt til skade, da han i 2009 på sin motorcykel stødte sammen med en bil. Ansvarsforsikringsselskabet for bilen gjorde gældende, at personskadeerstatningen til A skulle nedsættes med 1/3 som følge af As egen skyld.

Højesteret fastslog, at nedsættelse af personskadeerstatning i henhold til færdselslovens § 103, stk. 1, sammenholdt med § 101, stk. 2, 2. pkt., kun kan ske, hvis der er tale om meget grov uagtsomhed. Det var ikke godtgjort, at A havde medvirket til skaden ved en sådan grad af uagtsomhed, at der burde ske nedsættelse af personskadeerstatningen.

Landsretten var kommet til samme resultat.

  Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret: 06-10-2013 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk