Hop til indhold
Højesteret

Pensionsudbetalinger var ikke skattefri 
13-06-2016 

Sag 29/2015
 

Dom afsagt den 13. juni 2016

 

Søfartens Ledere som mandatar for A
mod
Skatteministeriet

 

Skibsfører på DIS-indkomst var ikke berettiget til skatte- og afgiftsfrihed for udbetalinger fra sin arbejdsgiveradministrerede pensionsordning.

A er ansat som kaptajn på et containerskib, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS), og hans lønindkomst er fritaget for beskatning efter reglerne i sømandsbeskatningsloven som såkaldt DIS-indkomst.

Efter pensionsbeskatningsloven er udbetalinger fra pensionsordninger med løbende udbetalinger skattefri, hvis den skattepligtige kan godtgøre, at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst ikke har været fradrags- eller bortseelsesret for indbetalingerne.

Højesteret fandt under henvisning til lovens forarbejder, at den omstændighed, at A ikke havde haft nogen skattemæssig fordel af bortseelsesretten for indbetalingerne til hans arbejdsgiveradministrerede pensionsordning, ikke kunne føre til, at de pensionsudbetalinger, der svarer hertil, er skatte- og afgiftsfri efter pensionsbeskatningsloven.

Landsretten var kommet til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk