Hop til indhold
Højesteret

Pengekrav ikke forældet 
29-11-2017 

Sag 81/2017
 

Kendelse afsagt den 28. november 2017   

 

A
mod
Danske Bank A/S


Pengekrav fastslået ved en udeblivelsesdom i en sag, der blev genoptaget, men hvor genoptagelsen blev afvist, var ikke forældet

Danske Banks pengekrav mod A blev fastslået ved en udeblivelsesdom afsagt den 30. november 2004. Sagen blev genoptaget efter A’s begæring, men genoptagelsen blev afvist den 6. juli 2006, hvor dommeren i retsbogen anfør­te, at dommen af 30. november 2004 på ny stod ved magt.

Da retssagen havde været genoptaget, fastslog Højesteret, at forældelsesfristen var 10 år fra den 6. juli 2006. Kravet var derfor ikke forældet, jf. forældelseslovens § 19, stk. 3, jf. § 5, stk. 1, nr. 3, idet Danske Banks fo­gedrekvisition blev modtaget af fogedretten den 25. februar 2016.

Højesteret fastslog endvidere, at kravet ikke var bortfaldet ved passivitet.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk