Hop til indhold
Højesteret

Patientskadeerstatning skulle ikke tilbagebetales 
07-12-2017 

Sag 84/2017 og 185/2017
 

Domme afsagt den 7. december 2017

 

A
mod
Region Syddanmark

og

B
mod
Region Syddanmark

 

Region kunne ikke kræve udbetalte patientskadeerstatninger tilbagebetalt

Sagerne angik, om A og B skulle tilbagebetale patienterstatninger, som en region havde udbetalt i henhold til afgørelser fra Patientforsikringen. Disse afgørelser blev efterfølgende ændret og ophævet af Patientskadeankenævnet.

Højesteret udtalte, at dette spørgsmål skulle afgøres efter de almindelige regler om tilbagesøgning. Højesteret fastslog, at regionen efter disse regler ikke kunne kræve de udbetalte patienterstatninger tilbagebetalt af A og B. Højesteret lagde vægt på, at regionen ikke havde klaget over de afgørelser fra Patientforsikringen, hvorved A og B var blevet tilkendt patienterstatninger, og at regionen havde udbetalt erstatningsbeløbene til A og B uden at tage konkrete forbehold. A og B havde derfor på tidspunktet for regionens udbetaling en velbegrundet forventning om, at de havde ret til de udbetalte beløb, og at de ikke kunne kræves tilbagebetalt. Den klagevejledning, som blev givet i senere afgørelser fra Patientforsikringen, som A og B klagede over, kunne ikke føre til et andet resultat.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele dommen i sag 84/2017 

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 Læs hele dommen i sag 185/2017

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk