Hop til indhold
Højesteret

Patentrettigheder 
07-01-2015 

Sag 167/2013
 

Dom afsagt den 7. januar 2015

 

Minkpapir A/S
mod
Jasopels A/S

 

Patentet på en ”tanepose” til brug for produktionen af skind var gyldigt, og en konkurrerende producent havde krænket det.

Begge sagens parter laver udstyr til brug for produktionen af skind, herunder såkaldte ”taneposer”.

En ”tane” er et udspilningselement, som man placerer et skind på, når det skal tørre. For at sikre en effektiv tørring, når skindet er udstrakt på tanen, kan man bruge en tanepose, som man trækker ned over tanen, inden man placerer skindet på den.

Højesteret fastslog, at Minkpapir A/S havde et gyldigt patent på en kort tanepose. En tidligere patentansøgning indeholdt ikke sådanne elementer, at dette patent, som sagen handlede om, ikke opfyldte nyhedskravet i patentlovens § 2. Jasopels A/S havde med sine taneposer endvidere krænket Minkpapirs eneret, og Minkpapir havde krav på et rimeligt vederlag og erstatning, som Højesteret skønsmæssigt fastsatte til i alt 1 mio. kr. (Dissens).

 Læs hele dommen

 Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk