Hop til indhold
Højesteret

Patentkrænkelse 
27-05-2011 

Sag 303/2007

Dom afsagt den 27. maj 2011.

Jens Fenger Eriksen
mod
Bent Reipur

Patent til tandstikkere var krænket. Erstatning og tilintetgørelse.

Højesteret afgjorde med dommen, at et patent til plastiktandstikkere var krænket ved en anden virksomheds fremstilling og salg af tilsvarende tandstikkere, og at der dermed med rette var nedlagt fogedforbud af Københavns Byrets fogedafdeling i april 1999 og november 2000 mod salg mv. Højesteret tog endvidere en begæring til følge om tilintetgørelse af tandstikkere og produktionsværktøjer til følge, mens der ikke blev nedlagt forbud mod at fremstille, sælge og markedsføre tandstikkerne, da patentretten var udløbet.

Efter en samlet vurdering, hvori også indgik, at der havde været tale om grove og ved­varende krænkelser af patentet, fastsatte Højesteret erstatningen (skønsmæssigt) til 1 mio. kr. Der var ikke grundlag for som sagsomkostninger at godtgøre udgifter til patentkyndig bistand, jf. herved Højesterets kendelse i UfR 2009 s. 762.

Højesteret ændrede herved landsrettens dom.

 Læs hele dommen.

Til top Sidst opdateret: 27-05-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk