Hop til indhold
Højesteret

Patentansøgninger/erhvervshemmeligheder 
23-06-2015 

Sag 188/2013
 

Dom afsagt den 23. juni 2015

 

Roche Innovation Center Copenhagen A/S (tidligere Santaris Pharma A/S)
mod
A,
Querdenker ApS og
Mirxx Therapeutics A/S

 

Ikke godtgjort, at A under sit arbejde for et patentbureau ubeføjet havde benyttet Santaris’ er­hvervshemmeligheder i forbindelse med indlevering af patentansøgninger

Hovedspørgsmålet var, om A under sit arbejde for et patentbureau havde handlet i strid med markedsføringslovens § 1 og § 19 ved at have be­nyttet oplysninger om kunden Santaris’ erhvervshemmeligheder fra Santaris’ patentansøgnin­ger i for­bindelse med indlevering af A’s egne patentansøgninger.

Efter bevisførelsen fandt Højesteret, at det ikke var godtgjort, at A ubeføjet havde benyttet Santaris’ erhvervshemmeligheder.

Sø- og Handelsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk