Hop til indhold
Højesteret

Parkeringsselskab kunne ikke kræve rykkergebyr 
05-03-2010 

Sag 140/2008

Dom afsagt den 4. marts 2010.

Danske Private Parkeringsselskabers Brancheforening som mandatar for Europark A/S
mod
FDM som mandatar for A

Et privat parkeringsselskab kunne ikke kræve rykkergebyr på grundlag af et girokort, der var anbragt under vinduesviskeren på en bil, da ejeren af bilen nægtede at have modtaget girokortet

A blev af et privat parkeringsselskab pålagt at betale 510 kr. i kontrolgebyr for parkering i strid med forskrifterne på en privat parkeringsplads.

En ansat i parkeringsselskabet placerede i den forbindelse et girokort under vinduesviskeren på A’s bil. Da A ikke betalte kontrolgebyret, inden den på girokortet fastsatte frist, sendte parkeringsselskabet et første rykkerbrev og krævede, at A skulle betale 100 kr. i rykkergebyr for den manglende rettidige betaling. Senere sendte selskabet ham en yderligere rykker, og derefter sendte selskabet fordringen til inkasso. A nægtede imidlertid at betale det første rykkergebyr, idet han henviste til, at han aldrig havde modtaget girokortet.

A bestred ikke for Højesteret, at han havde parkeret i strid med forskrifterne, og at han derfor skulle betale kontrolgebyret på 510 kr. samt ét rykkergebyr og inkassogebyret, men han nægtede at betale de 100 kr. for det første rykkerbrev.

Det centrale spørgsmål var derfor, om placeringen af girokortet under vinduesviskeren i sig selv medførte, at girokortet måtte anses for været kommet frem til A, idet parterne i øvrigt var enige om, at girokortet ikke længere sad på bilen, da A vendte tilbage til denne.

Højesteret fastslog, at placeringen af et girokort under vinduesviskeren på en bil ikke i sig selv indebærer, at påkravet i girokortet kan anses for at være kommet frem til føreren af bilen. Parkeringsselskabet kunne derfor ikke med henvisning til påkravet i girokortet fastholde kravet om et rykkergebyr for det første rykkerbrev.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen 

 

Til top Sidst opdateret: 05-03-2010 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk