Hop til indhold
Højesteret

Parkeringsafgift ved parkering på offentligt område 
25-03-2014 

Sag 291/2013
 

Kendelse afsagt den 25. marts 2014 

 

Tårnby Kommune
mod
FDM som mandatar for A

 

Ikke hjemmel til at pålægge tre parkeringsafgifter for samme overtrædelse af parkeringsreglerne

Sagen angik, om Tårnby Kommune var berettiget til at pålægge A tre parkeringsafgifter for samme ulovlige, længerevarende parkering. Parkeringen fandt sted på et offentligt parkeringsområde med tidsbegrænset parkering på to timer i tidsrummet kl. 6.00-21.00.

Højesteret fastslog, at Tårnby Kommune efter de dagæl­dende parkeringsregler alene var berettiget til at pålægge én afgift for samme overtrædelse af parkeringsreglerne. A’s overtrædelse bestod i, at han ikke havde bragt sin parkering til ophør senest ved tidsbegrænsningens udløb. Det forhold, at A undlod at bringe parkeringen til ophør de følgende dage, udgjorde ikke nye overtrædelser.  

Landsretten var nået til samme resultat.  

 

Læs hele kendelsen

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk